Skip to content

Tương Khắc

Tương khắc

Thứhạng: “14th, it has 3.2M views”

Tênkhác: ORYU

Tácgiả: ORYU

Thểloại: “BL Manhwa , Manhwa”

Tương Khắc TÓM TẮT NỘI DUNG

“Link ủng hộ tác giả: tại đây Nội dung: Liệu có thể thích một người không phải gu của mình không? Hơn nữa, nếu người bạn thích ngay từ cái nhìn đầu tiên lại là loại người bạn ghét nhất thì sao? “Anh, Làm tình với tôi nhé? Anh thích tôi còn gì “ Cậu ta là như vậy sao? Xấu hổ trước lời đề nghị đột ngột của Do Jae, Eun Tak thấy cậu ta thật vô lễ, nhưng để tạo cơ hội tiếp xúc với cậu ta nên Eun Tak đã đồng ý.”