Skip to content

Phòng Cạnh Phòng

bìa

Thứhạng: “10th, it has 4.6M views”

Tênkhác: “Room To Room, Room Across Room”

Tácgiả: Lee Aru

Thểloại: “BL Manhwa , school”

Phòng Cạnh Phòng TÓM TẮT NỘI DUNG

“Tác Giả: Iaru Dowan bắt đầu sống cùng với Chamin, đối tượng mà cậu thầm mến. Một đêm nọ, Chamin vào phòng Dowan với ánh mắt khác lạ và bắt đầu đòi quan hệ tình dục. Nhưng… Tất cả chỉ vì căn bệnh mang tên “mất ngủ”? Vì vậy, bất cứ khi nào Dowan nhìn Chamin, người không thể nhớ được những đếm ướt át cháy bỏng mà họ đã chia sẽ cùng nhau, lại khiến ngực cậu đau nhói…”