Skip to content

Không Lý Do

Không lí do

Thứhạng: “19th, it has 1.9M views”

Tênkhác: No reason

Tácgiả: Salty

Thểloại: “18+ , bạo lực , BL Manhwa , drama , Mafia , niên hạ”

Không Lý Do TÓM TẮT NỘI DUNG

Link ủng hộ tác giả: tại đây “Anh lâu rồi không gặp. Anh đã rất nhớ em đúng chứ? “ Đứa em út đã hết mực yêu quý 1 năm giờ quay trở lại là đại ca phe đối lập