Skip to content

Hoa Hồng Và Rượu Vang

IMG-3082

Thứhạng: “6th, it has 5.6M views”

Tênkhác: Roses And Champagne

Tácgiả: Ttung Gae

Thểloại: “BL Manhwa , Mafia , niên thượng”

Hoa Hồng Và Rượu Vang TÓM TẮT NỘI DUNG

“Yi Won là một luật sư nghèo ở Nga, người nhận được yêu cầu giúp đỡ của Nikolai, đã đến gặp đại biểu Zhdanov, và ở đây cậu gặp được ông trùm mafia là Caesar. Nhất định, phía sau nghị sĩ Zhdanov có dính líu đến bàn tay của mafia. Cuộc gặp gỡ giữa cậu luật sư và ông trùm mafia, bầu không khí giữa hai người này thật là không bình thường chút nào.”