Skip to content

Đêm Bên Bờ Biển

265700150_138864548507587_1963795101779754778_n

Thứhạng: “3rd, it has 7.8M views”

Tênkhác: Night by the sea

Tácgiả: Eu Ja

Thểloại: “ABO , BL Manhwa , Manhwa”

Đêm Bên Bờ Biển TÓM TẮT NỘI DUNG

“Link raw ủng hộ tác giả: tại đây Nội dung: Omega Kim Eui Hyun trong khi bị dồn vào đường cùng muốn từ bỏ mọi thứ đã dẫn em trai mình cùng nhảy xuống biển. Alpha Yeo Tae Ju đã kịp thời giữ lại được cậu ấy. Tae Ju yêu cầu thân thể của Eui Hyun, người đang mang món nợ trong mình, thay vào đó anh sẽ cho cậu tiền, nhà, việc làm… “Nhưng sao mình lại cứng thế này…mùi thơm quá..””